Who is this useful for?

यो स्रोत पुस्तिका श्रवणदृष्टि बिहिनका बारेमा श्रवणदृष्टि बिहिन व्यक्तिहरु, उनीहरुका अभिभाबक, हेरचाहकर्ता, प्रशिक्षक लगाएत येस क्षेत्रमा कार्यरत बिज्ञहरु लगाएत सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुलाई श्रवणदृष्टि बिहिनता सम्बन्धमा बुझ्न र सोहि अनुरुप नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ |

Date of publication
मे 2023
Created by
NDFN-NRCDB-Nepal
Acknowledgements
जर्सी ओवरसीस एड, सेन्स इन्टरनेशनल र सेन्स इन्टरनेशनल इंडिया

सेप्टेम्बर २०२३ 

यस पुस्तिकाले श्रवणदृष्टि बिहिनका बिबिध पाटोहरुका जस्तै : श्रवणदृष्टि बिहिनको पहिचान, गमनासिलता, संचार तथा शिक्षाका ’boutमा ’boutमा चर्चा गर्दछ | यस पुस्तिकाले श्रवणदृष्टि बिहिनका ’boutमा बुझ्न मदत गर्दछ |  

यस स्रोत पुस्तिकामा ११ खण्डहरु रहेका छन् जसले श्रवणदृष्टि बिहिनका ’boutमा श्रवणदृष्टि बिहिन व्यक्तिहरु, उनीहरुका अभिभाबक, हेरचाहकर्ता, प्रशिक्षक लगाएत बिज्ञहरुलाई श्रवणदृष्टि बिहिनता सम्बन्धमा बुझाउन मदत गर्दछ | जसमा :  

 1. अपाङ्गता 
 1. आँखा र कान 
 1. श्रवणदृष्टि विहीनता 
 1. श्रवणदृष्टि विहीनताको पहिचान 
 1. कार्यात्मक मूल्यांकन 
 1. सञ्चार 
 1. कार्य विश्लेषण र व्यक्तिगत पासर्पोट 
 1. व्यक्तिगत शैक्षिक योजना 
 1. सिकाई र सिकाई प्रक्रिया 
 1. अभिमुखीकरण र गमनशिलता 
 1. क्यालेण्डर प्रणाली र सहायक प्रविधि 

Downloads

Was this useful?

Share


Similar Resources

तालिम सामग्री

यस स्रोत सामग्रिले श्रवणदृष्टि विहीनतको वास्तविकता देखाएको छ